Uncategorized

Điều kiện bảo hộ sáng chế theo pháp luật Việt Nam

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

+   Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

–    Có tính mới;

–    Có trình độ sáng tạo;

–    Có khả năng áp dụng công nghiệp.

+   Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

–    Có tính mới;

–    Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Title: Điều kiện bảo hộ sáng chế theo pháp luật Việt Nam
Other Titles: Civil authority by the Court for settlement of commercial disputes – theoretical and practical problem
Authors: Nguyễn, Minh Trang
Keywords: Bằng sáng chế;Luật sở hữu trí tuệ
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16285
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s