Uncategorized

Mối quan hệ giữa PR và báo chí (khảo sát một số doanh nghiệp và cơ quan báo chí giai đoạn 2006-2008)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17370

Trình bày những vấn đề lý thuyết cơ bản của PR để làm rõ bản chất của hoạt động PR, nêu sức tăng trưởng của thị trường PR chuyên nghiệp cũng như thực tế hoạt động PR tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Phân tích điểm mạnh cũng như điểm yếu, tích cực, tiêu cực đang diễn ra giữa PR-báo chí

Từ đó nêu rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây ra những hoạt động biến tướng, trá hình để thấy rõ thực tế nhận thức của người làm PR cũng như người làm báo về mối quan hệ này.

Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đưa mối quan hệ PR-báo chí trở về đúng chức năng của nó và tối ưu hóa mối quan hệ này để phục vụ cho lợi ích truyền thông của cả doanh nghiệp lẫn các cơ quan báo chí

 

Title: Mối quan hệ giữa PR và báo chí (khảo sát một số doanh nghiệp và cơ quan báo chí giai đoạn 2006-2008)
Authors: Nguyễn, Thị Nhuận
Keywords: Báo chí;Quan hệ công chúng
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 114 tr.
Abstract: Trình bày những vấn đề lý thuyết cơ bản của PR để làm rõ bản chất của hoạt động PR, nêu sức tăng trưởng của thị trường PR chuyên nghiệp cũng như thực tế hoạt động PR tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Phân tích điểm mạnh cũng như điểm yếu, tích cực, tiêu cực đang diễn ra giữa PR-báo chí . Từ đó nêu rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây ra những hoạt động biến tướng, trá hình để thấy rõ thực tế nhận thức của người làm PR cũng như người làm báo về mối quan hệ này. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đưa mối quan hệ PR-báo chí trở về đúng chức năng của nó và tối ưu hóa mối quan hệ này để phục vụ cho lợi ích truyền thông của cả doanh nghiệp lẫn các cơ quan báo chí
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17370
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s