Uncategorized

Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17642

Khái quát các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại về con người.

Luận giải quan niệm về con người trong hệ thống triết học của một số nhà triết học Hy Lạp cổ đại tiêu biểu như: quan điểm của các nhà triết học “tiền Xôcrát”, các nhà triết học giai đoạn cổ điển (Xôcrát, Platôn, Arixtốt).

Đưa ra một số nhận định về quan niệm con người ở các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, nêu giá trị tích cực và một số hạn chế của các quan niệm đó,

Từ đó không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề con người trong lịch sử triết học, mà hơn nữa, nó còn giúp chúng ta tìm thấy sợi dây liên kết giữa triết học cổ đại với triết học Mác về vấn đề con người, khẳng định giá trị khoa học trong tư tưởng triết học mácxit về con người

Title: Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại
Authors: Phạm, Thị Thu Phương
Keywords: Con người;Triết học Hy Lạp cổ đại
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 102 tr.
Abstract: Khái quát các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại về con người. Luận giải quan niệm về con người trong hệ thống triết học của một số nhà triết học Hy Lạp cổ đại tiêu biểu như: quan điểm của các nhà triết học “tiền Xôcrát”, các nhà triết học giai đoạn cổ điển (Xôcrát, Platôn, Arixtốt). Đưa ra một số nhận định về quan niệm con người ở các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, nêu giá trị tích cực và một số hạn chế của các quan niệm đó, Từ đó không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề con người trong lịch sử triết học, mà hơn nữa, nó còn giúp chúng ta tìm thấy sợi dây liên kết giữa triết học cổ đại với triết học Mác về vấn đề con người, khẳng định giá trị khoa học trong tư tưởng triết học mácxit về con người
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17642
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s