Uncategorized

Vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56319

Nghiên cứu kiểm định vai trò của vàng là công cụ rào chắn rủi ro hay một tài sản trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư ở Việt Nam.

Dựa theo mô hình của Baur và McDermott (2010), Baur và Lucey (2010), nghiên cứu thực hiện trên chuỗi dữ liệu cổ phiếu có khối lượng lớn, đồng đôla và một danh mục kết hợp hai tài sản này.

Kết quả nghiên cứu cho thấy vàng là một tài sản trú ẩn an toàn mạnh cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại tệ khi thị trường biến động ở mức trung bình.

Các nhà đầu tư Việt Nam có thể sử dụng vàng như một công cụ để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư.

 

Title: Vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng ở Việt Nam
Authors: Lê, Trung Thành
Nguyễn, Đức Khương
Keywords: Chứng khoán, tỷ giá Việt Nam ồng/USD, vàng, công cụ rào chắn, tài sản trú ẩn an toàn.
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 1 (2017)
Abstract: Nghiên cứu kiểm định vai trò của vàng là công cụ rào chắn rủi ro hay một tài sản trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư ở Việt Nam. Dựa theo mô hình của Baur và McDermott (2010), Baur và Lucey (2010), nghiên cứu thực hiện trên chuỗi dữ liệu cổ phiếu có khối lượng lớn, đồng đôla và một danh mục kết hợp hai tài sản này. Kết quả nghiên cứu cho thấy vàng là một tài sản trú ẩn an toàn mạnh cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại tệ khi thị trường biến động ở mức trung bình. Các nhà đầu tư Việt Nam có thể sử dụng vàng như một công cụ để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư.
Description: tr. 34-42
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56319
ISSN: 2588-1108
Appears in Collections: Economics and Business

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s