Uncategorized

Cải cách chế độ nhân sự cán bộ Trung Quốc

Title: Cải cách chế độ nhân sự cán bộ Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Đức Lân
Keywords: Cán bộ;Trung quốc;Quản lý nhân sự;Cải cách
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 102 tr.
Abstract: Trên cơ sở phân tích những nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến chế độ quản lý nhân sự cán bộ Trung Quốc, đã làm rõ những yêu cầu cấp bách của công tác cải cách. Nghiên cứu tiến trình, nội dung của công tác cải cách thông qua hội nghị Trung ương 3 khóa XI, Đại hội lầ thứ XII, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Cương yếu về đi sâu cải cách chế độ nhân sự cán bộ. Trình bày các lĩnh vực cải cách chủ yếu: Cải cách chế độ tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chế độ nhân sự cơ quan đảng nhà nước, nhân sự doanh nghiệp nhà nước, nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp. Trình bày một số thành tựu đạt được, những khó khăn còn tồn tại và đưa ra một số kinh nghiệm về cải cách chế độ nhân sự ở Trung Quốc như: cải cách chế độ nhân sự cần phải đi vào con đường pháp trị, phải thực hiện sự chuyển biến từ ”nhân trị” sang ”pháp trị”, xây dựng kiện toàn trình tự quy chế, lấy xây dựng chính trị dân chủ làm cơ sở thể hiện đầy đủ ý chí của quần chúng, xây dựng hệ thống thể chế thực hiện pháp chế hóa công tác nhân sự cán bộ, xây dựng hệ thống giám sát pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật và quan niệm pháp luật của toàn xã hội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17646
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s