Uncategorized

So sánh hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17280

Sơ lược về đặc điểm sinh hoạt xã hội và văn hoá của người Êđê và người Mnông.

Nghiên cứu những đặc điểm và nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông.

So sánh những điểm tương đồng và những điểm khác nhau của hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông, thấy được nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê đạt tới độ hoàn thiện hơn sử thi Mnông.

Nêu nguyên nhân về sự tương đồng (về bối cảnh xã hội và văn hoá ) và sự khác biệt (về hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển văn hoá) giữa hai hình tượng nghệ thuật trong sử thi Êđê và sử thi Mnông

Title: So sánh hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông
Authors: Hà, Thị Thu Hà
Keywords: Nghiên cứu văn học;Sử thi;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 87 tr
Abstract: Sơ lược về đặc điểm sinh hoạt xã hội và văn hoá của người Êđê và người Mnông. Nghiên cứu những đặc điểm và nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông. So sánh những điểm tương đồng và những điểm khác nhau của hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông, thấy được nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê đạt tới độ hoàn thiện hơn sử thi Mnông. Nêu nguyên nhân về sự tương đồng (về bối cảnh xã hội và văn hoá ) và sự khác biệt (về hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển văn hoá) giữa hai hình tượng nghệ thuật trong sử thi Êđê và sử thi Mnông
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17280
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s