Uncategorized

Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17642

Khái quát các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại về con người.

Luận giải quan niệm về con người trong hệ thống triết học của một số nhà triết học Hy Lạp cổ đại tiêu biểu như: quan điểm của các nhà triết học “tiền Xôcrát”, các nhà triết học giai đoạn cổ điển (Xôcrát, Platôn, Arixtốt).

Đưa ra một số nhận định về quan niệm con người ở các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, nêu giá trị tích cực và một số hạn chế của các quan niệm đó, Từ đó không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề con người trong lịch sử triết học, mà hơn nữa, nó còn giúp chúng ta tìm thấy sợi dây liên kết giữa triết học cổ đại với triết học Mác về vấn đề con người, khẳng định giá trị khoa học trong tư tưởng triết học mácxit về con người

 

Title: Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại
Authors: Phạm, Thị Thu Phương
Keywords: Con người;Triết học Hy Lạp cổ đại
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 102 tr.
Abstract: Khái quát các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại về con người. Luận giải quan niệm về con người trong hệ thống triết học của một số nhà triết học Hy Lạp cổ đại tiêu biểu như: quan điểm của các nhà triết học “tiền Xôcrát”, các nhà triết học giai đoạn cổ điển (Xôcrát, Platôn, Arixtốt). Đưa ra một số nhận định về quan niệm con người ở các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, nêu giá trị tích cực và một số hạn chế của các quan niệm đó, Từ đó không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề con người trong lịch sử triết học, mà hơn nữa, nó còn giúp chúng ta tìm thấy sợi dây liên kết giữa triết học cổ đại với triết học Mác về vấn đề con người, khẳng định giá trị khoa học trong tư tưởng triết học mácxit về con người
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17642
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Uncategorized

Đề tài chiến tranh trong trường ca Trần Anh Thái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16974

Title: Đề tài chiến tranh trong trường ca Trần Anh Thái
Other Titles: War theme in epics of Tran Anh Thai’s
Authors: Vũ, Mai Liên
Keywords: Chiến tranh;Trường ca;Trần, Anh Thái
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 110 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16974
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Uncategorized

Nhu cầu lao động của người nghỉ hưu ở Hà Nội

Trình bày một số lý luận về nhu cầu trong tâm lý học, về người nghỉ hưu và nhu cầu lao động của người nghỉ hưu.

Tìm hiểu thực trạng nhu cầu lao động của người nghỉ hưu, nhận thức, động cơ thúc đẩy và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu lao động của người nghỉ hưu trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Đông – Hà Nội.

Qua đó xem xét, đánh giá mức độ nhu cầu làm việc của họ đã được thoả mãn như thế nào, đưa ra kiến nghị giúp giải quyết vấn đề nhu cầu lao động của người nghỉ hưu ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm củng cố, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho người già

Title: Nhu cầu lao động của người nghỉ hưu ở Hà Nội
Authors: Nguyễn, Văn Long
Keywords: Nhu cầu lao động;Người nghỉ hưu;Việc làm
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 115 tr.
Abstract: Trình bày một số lý luận về nhu cầu trong tâm lý học, về người nghỉ hưu và nhu cầu lao động của người nghỉ hưu. Tìm hiểu thực trạng nhu cầu lao động của người nghỉ hưu, nhận thức, động cơ thúc đẩy và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu lao động của người nghỉ hưu trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Đông – Hà Nội. Qua đó xem xét, đánh giá mức độ nhu cầu làm việc của họ đã được thoả mãn như thế nào, đưa ra kiến nghị giúp giải quyết vấn đề nhu cầu lao động của người nghỉ hưu ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm củng cố, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho người già
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17275
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Uncategorized

Pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16997

Như những công dân bình thường khác, người khuyết tật có quyền được chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, được khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được tham gia và hưởng bảo hiểm y tế như mọi công dân khác trong xã hội.

Người khuyết tật có quyền được tuyên truyền và tham gia tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe tại cộng đồng, tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế tại cộng đồng, được tham gia công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, được vận động, hướng dẫn nuôi trồng và sử dụng thuốc nam tại gia đình để phòng chữa một số chứng bệnh thông thường, được nhân viên y tế cơ sở sơ cứu ban đầu, chăm sóc bệnh thông thường và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

Title: Pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Quốc Bảo
Keywords: Người khuyết tật;Chăm sóc sức khỏe;Luật và pháp chế;Luật kinh tế
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16997
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Uncategorized

Tư tưởng nhân học xã hội trong Kinh thánh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17643

Tìm hiểu khái quát về Kinh Thánh, chỉ ra tư tưởng cơ bản và nội dung triết học của nó. Phân tích quan điểm triết học Ki-tô giáo về quan hệ giữa cá nhân và xã hội với quan niệm “cá nhân đứng trên xã hội”.

Làm rõ quan điểm nhân học về quan hệ giữa cá nhân với xã hội và cá nhân với nhau qua Mười điều răn và Bài giảng trên núi của đức Ki-tô, cốt lõi của học thuyết đạo đức trong Kinh Thánh.

Đưa ra một số hạn chế về vấn đề nhân học xã hội Ki-tô giáo trong Kinh Thánh như: Xét dưới góc độ tư tưởng nhân học xã hội, nội dung Kinh Thánh chứa đựng học thuyết duy tâm tôn giáo; Kinh thánh thực tế chỉ là giáo lý, dù được coi là lề luật nhưng cũng chỉ là lý thuyết còn thực tiễn đời sống của con người lại khác; con người trong Kinh Thánh chung chung, trìu tượng luôn quy hướng vào Thiên Chúa; tư tưởng giải thoát con người trong Kinh Thánh vẫn mang tính cá nhân con người; Kinh Thánh kêu gọi con người đề cao đức hy sinh nhưng tính hy sinh của Kinh Thánh đã đạt đến đỉnh cao và trở thành cam chịu, nhẫn nhục; cái thiện trong Kinh Thánh mang tính chung chung, trìu tượng bằng cách thỏa hiệp với cái ác, nhẫn nhục chịu đựng cái ác

Title: Tư tưởng nhân học xã hội trong Kinh thánh
Authors: Nguyễn, Công Oánh
Keywords: Kinh thánh;Đạo Ki-tô;Tôn giáo học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 110 tr.
Abstract: Tìm hiểu khái quát về Kinh Thánh, chỉ ra tư tưởng cơ bản và nội dung triết học của nó. Phân tích quan điểm triết học Ki-tô giáo về quan hệ giữa cá nhân và xã hội với quan niệm “cá nhân đứng trên xã hội”. Làm rõ quan điểm nhân học về quan hệ giữa cá nhân với xã hội và cá nhân với nhau qua Mười điều răn và Bài giảng trên núi của đức Ki-tô, cốt lõi của học thuyết đạo đức trong Kinh Thánh. Đưa ra một số hạn chế về vấn đề nhân học xã hội Ki-tô giáo trong Kinh Thánh như: Xét dưới góc độ tư tưởng nhân học xã hội, nội dung Kinh Thánh chứa đựng học thuyết duy tâm tôn giáo; Kinh thánh thực tế chỉ là giáo lý, dù được coi là lề luật nhưng cũng chỉ là lý thuyết còn thực tiễn đời sống của con người lại khác; con người trong Kinh Thánh chung chung, trìu tượng luôn quy hướng vào Thiên Chúa; tư tưởng giải thoát con người trong Kinh Thánh vẫn mang tính cá nhân con người; Kinh Thánh kêu gọi con người đề cao đức hy sinh nhưng tính hy sinh của Kinh Thánh đã đạt đến đỉnh cao và trở thành cam chịu, nhẫn nhục; cái thiện trong Kinh Thánh mang tính chung chung, trìu tượng bằng cách thỏa hiệp với cái ác, nhẫn nhục chịu đựng cái ác
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17643
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Uncategorized

So sánh hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17280

Sơ lược về đặc điểm sinh hoạt xã hội và văn hoá của người Êđê và người Mnông.

Nghiên cứu những đặc điểm và nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông.

So sánh những điểm tương đồng và những điểm khác nhau của hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông, thấy được nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê đạt tới độ hoàn thiện hơn sử thi Mnông.

Nêu nguyên nhân về sự tương đồng (về bối cảnh xã hội và văn hoá ) và sự khác biệt (về hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển văn hoá) giữa hai hình tượng nghệ thuật trong sử thi Êđê và sử thi Mnông

Title: So sánh hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông
Authors: Hà, Thị Thu Hà
Keywords: Nghiên cứu văn học;Sử thi;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 87 tr
Abstract: Sơ lược về đặc điểm sinh hoạt xã hội và văn hoá của người Êđê và người Mnông. Nghiên cứu những đặc điểm và nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông. So sánh những điểm tương đồng và những điểm khác nhau của hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông, thấy được nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê đạt tới độ hoàn thiện hơn sử thi Mnông. Nêu nguyên nhân về sự tương đồng (về bối cảnh xã hội và văn hoá ) và sự khác biệt (về hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển văn hoá) giữa hai hình tượng nghệ thuật trong sử thi Êđê và sử thi Mnông
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17280
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Uncategorized

Cải cách chế độ nhân sự cán bộ Trung Quốc

Title: Cải cách chế độ nhân sự cán bộ Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Đức Lân
Keywords: Cán bộ;Trung quốc;Quản lý nhân sự;Cải cách
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 102 tr.
Abstract: Trên cơ sở phân tích những nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến chế độ quản lý nhân sự cán bộ Trung Quốc, đã làm rõ những yêu cầu cấp bách của công tác cải cách. Nghiên cứu tiến trình, nội dung của công tác cải cách thông qua hội nghị Trung ương 3 khóa XI, Đại hội lầ thứ XII, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Cương yếu về đi sâu cải cách chế độ nhân sự cán bộ. Trình bày các lĩnh vực cải cách chủ yếu: Cải cách chế độ tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chế độ nhân sự cơ quan đảng nhà nước, nhân sự doanh nghiệp nhà nước, nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp. Trình bày một số thành tựu đạt được, những khó khăn còn tồn tại và đưa ra một số kinh nghiệm về cải cách chế độ nhân sự ở Trung Quốc như: cải cách chế độ nhân sự cần phải đi vào con đường pháp trị, phải thực hiện sự chuyển biến từ ”nhân trị” sang ”pháp trị”, xây dựng kiện toàn trình tự quy chế, lấy xây dựng chính trị dân chủ làm cơ sở thể hiện đầy đủ ý chí của quần chúng, xây dựng hệ thống thể chế thực hiện pháp chế hóa công tác nhân sự cán bộ, xây dựng hệ thống giám sát pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật và quan niệm pháp luật của toàn xã hội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17646
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)